Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Státní uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého Uherské Hradiště

Státní uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého Uherské Hradiště


 • od - do

  1. 9. 1952 - 31. 8. 1962

 • vyučovací jazyk

  český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 568

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Státní uměleckoprůmyslové školy Zdeňak Nejedlého v Uherském Hradišti:
  Rudolf Kubíček 1952–1954
  Josef Holler 1954–1957
  Milan Geryk 1957–1962

 • historie

  Základy výtvarné pedagogiky v Uherském Hradišti úzce souvisí se Školou umění ve Zlíně, která byla založena firmou Baťa 14. ledna 1939. Jako vůbec první výtvarná škola v našich zemích podřizovala výuku potřebám výroby a měla připravovat studenty na dráhu průmyslových výtvarníků. Do nové školy byli přijímáni převážně mladí, akademismem nezatížení umělci a pedagogové, objevila se tu i řada výjimečných osobností, které zde po uzavření vysokých škol našly svůj azyl. Původní plány Školy umění však vzaly za své po roce 1945. V následujícím roce (1946) škola ztratila svůj výjimečný statut a zařadila se do sítě středních uměleckoprůmyslových škol se čtyřmi obory – grafický, sochařský, malířský a keramický, k nimž postupně přibyly ještě tvarování strojů a nástrojů, návrhářství a modelářství obuvi, kamenosochařství, aranžérství-výstavnictví, modelářství nových hmot, reklama-grafika a od roku 1949/1950 ještě dekorativní malba. Jako ředitelé školy působili ve Zlíně František Kadlec (1939-1949) a Vladimír Hroch (1949-1952).
  V roce 1949 dostala škola název Státní uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého, tento přívlastek si udržela do roku 1962. Z našeho pohledu však podstatnější změnou bylo přeložení školy v roce 1952 (v souvislosti s přerušením vazeb na n. p. Svit) z tehdejšího Gottwaldova (Zlína) do Uherského Hradiště, kde získala prostory v druhém poschodí budovy Okresního národního výboru, Svatováclavská 568, dále v tzv. Franklovce na třídě Maršála Malinovského 368 a v přízemí staré radnice. Tyto provizorní studijní prostory vedly v následujících létech k mnohým úvahám o další budoucnosti školy, ať už se jednalo o výstavbu vlastní budovy či vrácení školy zpět do Zlína. Situace se natrvalo vyřešila po roce 1962, kdy Uherské Hradiště opustil krajský soud a náš ústav zakotvil v jeho levém křídle.


 • osoby

  Vladimír Hroch
  Ruda Kubíček


 • ulice

  Svatováclavská


 • stavby

  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Uherské Hradiště
  Svatováclavská 568 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Všehrdova 267
  třída Maršála Malinovského 368


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 07. 2017