Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Městská škola Uherské Hradiště

Městská škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1544 - 1776

 • vyučovací jazyk

  německý, český


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1776
  Městská (triviální) škola dívčí Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253 v letech 1776-1810, Uherské Hradiště čp. 139 v letech 1810-1870

  1544
  Městská škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253

  1371
  Farní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště, Poštovní čp. 252, čp. 253


 • historie

  Kolem roku 1544, kdy se správy Uherského Hradiště chopili přívrženci německého reformátora Martina Luthera, získalo město mj. do svých rukou patronát na obsazování farního kostela a toto právo si trvale ponechalo i po svém návratu „do lůna katolické církve“ na počátku 17. století. Touto změnou byl výrazně posílen vliv města na školství a celkové zesvětštění školní výuky. Vrchní dozor nad výukou na městské i triviální škole zůstal faráři, respektive uherskohradišťskému děkanovi. Vyučování na městské škole vedl školní magistr (v roce 1628 jím byl např. Jan Matyáš Brunclík, v roce 1655 farním kantorem Jiří Stefanides) s dvěma až třemi pomocníky, kteří od žáků pobírali jako školné libru masa a po určité období roku byli zváni na večeře do domácností žáků. Učitel (kantor) navíc dostával ročně od města měřici pšenice a 33 zlatých a od děkana 6 zlatých, 3 měřice žita a jednu měřici pšenice. Na přilepšenou měl také vlastní zahradu a další příjmy z hraní v kostele a při slavnostních akcích pořádaných městem.


 • prameny, literatura


 • ulice

  Poštovní


 • stavby

  dům čp. 252
  Poštovní 252 dům čp. 253
  Poštovní 253


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 17. 10. 2017