Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jezuitské gymnázium Uherské Hradiště

Jezuitské gymnázium Uherské Hradiště


 • od - do

  3. 11. 1644 - 1773

 • typ školy

  chlapecká

 • vyučovací jazyk

  německý, český, latinský


 • sídlo

  Uherské Hradiště čp. 157 v letech 1644-1729
  Uherské Hradiště čp. 256 (Reduta) v letech 1729-1773

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • zajímavosti

  Seznam známých prefektů (představitelů) Jezuitského gymnázia v Uherském Hradišti:
  Václav Canabius (Konopka) 1644–1647
  Matěj Pelikán 1647–1649
  Pavel Kotschelius 1649–1650
  Jan Wayr 1650–1652
  Jan František 1652–1653
  Pavel Kotschelius 1653–1656
  Jiří Crugerius 1656–1660
  Karel Swager 1660–1662
  Jan Malobický 1662–1663
  Jan Cosenius 1663–1665
  Jan Malobický 1665–1666
  František Sebestiani 1666–1669
  Jan Boscius 1669–1672
  Jan Caratinus 1672–1675
  Jan Jobst 1675–1676
  Jiří Ivánek 1676–1677
  Jiří Weiss 1677–1678
  Jakub Polladius 1678–1680
  Jan Herman 1680–1683
  Václav Stockinger 1683–1684
  Jan Freidenberg 1684–1687
  Martin Vlkovic 1687–1688
  Jiří Laník 1688–1689
  Jan Javůrek 1689–1690
  Pavel Voicher 1690–1691
  Jiří Filter 1691–1693
  Václav Erinoceus 1693–1694
  Alexander Zavadil 1694–1699
  Jan Duchoslav 1699–1700
  Jiří Vyskočil 1700–1701
  Daniel Nietsch 1701–1702
  František Mateřovský 1702–1703
  Prokop Kostelecký 1703–1706
  František Benesch 1706–1707
  Karel Houževka 1707–1716
  Josef Ridl 1716–1725
  Tobiáš Čakrt 1725–1727
  Ondřej Knicpandl 1727–1729
  Vojtěch Šilhart 1729–1731
  Pavel Vissin 1731–1732
  Isidor Knall 1732–1733
  Leopold Malý 1733–1736
  František Korvín 1736–1738
  Václav Hanseli 1738–1739
  Josef Böhm 1739–1741
  Václav Kužela 1741–1742
  Leopold Malý 1742–1743
  František Lemert 1743–1744
  Jan Schock 1744–1745
  Dominik Partsch 1745–1746
  Jan Arnold 1746–1747
  Jan Patočka 1747–1748
  Jan Arnold 1748–1749
  František Bayer 1749–1750
  František Borový 1750–1755
  František Brichau 1755–1756
  Arnošt Záblacký 1756–1758
  Kašpar Sinner 1758–1760
  neznámo 1760–1773

 • historie

  Po svém příchodu do Uherského Hradiště v roce 1644 otevřeli jezuité v provizorních prostorách Kurzbergrovského domu gymnázium o čtyřech třídách s 200 studenty. Prvním prefektem (představitelem) školy se stal Václav Konopka, SJ. Roku 1646 byly otevřeny ještě další dvě třídy, čímž se dle tehdejších norem stalo zdejší jezuitské gymnázium úplným ústavem. Svou velikostí patřilo k průměru, počet studentů se po počátečním rozmachu (roku 1645 zde bylo 300 studentů) obvykle pohyboval mezi 100 až 200. Vyučování na škole bylo organizováno podle studijního řádu Tovaryšstva Ježíšova z roku 1599 a výuka v šesti postupných třídách připravovala absolventy ke studiu filosofickému a univerzitnímu.
  Definitivní sídlo získalo gymnázium v levé části jezuitské koleje, zbudované v letech 1724–1729, jehož součástí byl i divadelní sál. Divadelní hry, nacvičované studenty gymnázia jak v latině, tak i v českém jazyce, měly velmi pozitivní vliv na kulturní prostředí města. Při vyučování se nedbalo jen na stránku intelektuální, ale velký důraz se kladl na etickou výchovu mládeže. Jezuité se starali i o hmotné zaopatření studentů, neboť většina z nich pocházela z chudších vrstev, např. průměrně 50 hochů denně dostávalo v koleji zdarma oběd. Gymnázium mělo pro celý uherskohradišťský kraj význam i po stránce národnostní, velká část zdejších magistrů a profesorů totiž pocházela z českého prostředí, proto vedle latiny a němčiny věnovali pozornost výuce českého jazyka. Mezi zdejšími vyučujícími najdeme takové osobnosti, jakými byli historik a spisovatel Jiří Crugerius (1608–1679), barokní básník a překladatel Felix Kadlinský (1613–1675), známý misionář a mučedník Stanislav Rapalius (1640–1708), literární pracovník Vojtěch Martinides (1606–1681) a řadu dalších.


 • obrazy

  img0057.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Dějiny jezuitské koleje v Uherském Hradišti "


 • osoby

  František Xaver Richter


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • objekty

  Pamětní deska k obnově Reduty
  pamětní deska: Pamětní deska ke znovuotevření Reduty


 • stavby

  Reduta
  U Reduty 256


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 12. 07. 2017

Program divadelního představení na jezuitském gymnáziu. (CoJ)