Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p. o.

Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p. o. • zajímavosti

  Seznam ředitelek Mateřské školy, Svatováclavská 943, Uherské Hradiště:
  Ilona Močičková 2003–

 • historie

  Jedna z největších organizačních změn mateřských škol v Uherském Hradišti se udála k 1. lednu 2003, kdy došlo ke sloučení devíti mateřských škol pod jedno společné ředitelství s dnešním názvem Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943. Uvedená škola pak má samostatná pracoviště řízená vedoucími učitelkami v Uherském Hradišti (Svatováclavská 943, Komenského náměstí 539, Husova 838 s oddělením zaměřeným na křesťanskou výchovu, 28. října 982 s jednou třídou v Uherském Hradišti-Mařaticích, 1. máje 55, dále Pod Svahy 1006, Štěpnická 1111 s jednou třídou zaměřenou na systém výchovy Montessori), v Uherském Hradišti-Míkovicích, U Mlýna 251 a v Uherském Hradišti-Sadech, Vřesová 50. Každé z uvedených vzdělávacích míst má svoji vlastní školní jídelnu. Pro jednotlivá odloučená pracoviště mateřské školy je zpracován samostatný Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, a je určen pedagogickým pracovníkům, dětem, rodičům, ostatním zaměstnancům mateřské školy a všem partnerům, kteří se školou spolupracují a podílejí se tak na jeho tvorbě.


 • prameny, literatura


 • ulice

  Svatováclavská


 • stavby

  Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
  Svatováclavská 943


 • související odkazy

  Mateřská škola Uherské Hradiště
  základní a mateřské školy města Uherské Hradiště


 • autor

  CoJ


 • Aktualizováno: 06. 09. 2017