Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Farní škola Uherské Hradiště

Farní škola Uherské Hradiště


 • od - do

  1371 - 1544

 • vyučovací jazyk

  německý, český


 • sídlo

  Uherské Hradiště, Poštovní čp. 252, čp. 253

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • vývoj školy

  1776
  Městská (triviální) škola dívčí Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253 v letech 1776-1810, Uherské Hradiště čp. 139 v letech 1810-1870

  1544
  Městská škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 252, čp. 253

  1371
  Farní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště, Poštovní čp. 252, čp. 253


 • historie

  První spolehlivé informace o hradišťském školství se vztahují k roku 1371, kdy zde jako rektor působil kněz Heřman. Vlastní výuka probíhala v kostele nebo na faře a byla vedena farářem nebo jeho pomocníkem (kaplanem). Proto ji označujeme jako farní škola. Později farnost přenesla výuku do svých objektů v dnešní Poštovní ulici a po roce 1544 se změnila na mětskou školu.


 • prameny, literatura


 • ulice

  Poštovní


 • stavby

  dům čp. 253
  Poštovní 253 dům čp. 252
  Poštovní 252


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 17. 10. 2017