Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Hlavní škola Uherské Hradiště

Hlavní škola Uherské Hradiště


 • od - do

  29. 1. 1776 - 1829

 • typ školy

  chlapecká

 • vyučovací jazyk

  německý


 • německý název

  Hauptschule Ungarisch Hradisch


 • sídlo

  Uherské Hradiště, čp. 256 (Reduta)

 • uzemí

  Uherské Hradiště


 • fond

  Německá hlavní škola Uherské Hradiště

 • uložení fondu

  Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Františkánská 124


 • vývoj školy

  1861
  Komunální hlavní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 256 (Reduta)

  1829
  Krajská hlavní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště čp. 256 (Reduta)

  1776
  Hlavní škola Uherské Hradiště
  Uherské Hradiště, čp. 256 (Reduta)


 • zajímavosti

  Seznam ředitelů Hlavní školy v Uherském Hradišti:
  Johann von Mehoffer 1776–1778
  Valentin Kofranek 1778–1784
  Vojtěch Pitsch 1784–1804
  Leopold Helm 1807–1817
  František Hampel 1817–1842
  Melichar Vladyka 1842–1849
  Jan Steinwender 1849–1874

 • historie

  Škola byla otevřena v rámci reformy rakouského školství v sídle tehdejšího krajského města. Za sídlo nové školy posloužila budova zrušeného jezuitského gymnázia (čp. 21), původní městská škola v Poštovní ulici zůstala pouze pro vyučování dívek, které na hlavní škole studovat nemohly. K organizačním úpravám hradišťské hlavní školy došlo ještě v letech 1792, 1805 a 1829, kdy se změnila na hlavní školu s preparandou, tj. ústavem pro výchovu učitelů na nejnižším typu škol. Za kvalitnějším vzděláním, připravujícím absolventy k vysokoškolskému studiu, odcházeli studenti z Uherskohradišťska většinou na piaristická gymnázia do Kyjova, Kroměříže nebo do Trenčína.


 • ulice

  Masarykovo náměstí


 • stavby

  Reduta
  U Reduty 256


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 12. 07. 2017