Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Rozhodnutí sporu mezi městem, velehradským klášterem a vsí Kunovice

Rozhodnutí sporu mezi městem, velehradským klášterem a vsí Kunovice


 • 13. 6. 1297 


 • nej...

  město
  nejstarší doložené užití názvu města Hradiště ("Redisch"), nejstarší dochovaná listina v městském archivu


 • charakteristika

  Moravský komoří Albert ze Zdounek rozhodl spor mezi městem Hradištěm a vsí Kunovicemi o užívání lesa, šenkování vína a usazování řemeslníků v Kunovicích a také spor s velehradským klášterem o kunovický les a pastviny. Spor byl rozhodnut ve prospěch města.


 • poznámka

  Hradištští měšťané mj. žalují, že „kunovický farář Thuring“ jim zasahuje do užívání „vrchu a pastvin pod vrchem položených“ (dominus Th. plebanus de Chunitz... montem et pascua sub monte sita). Jedná se zřejmě o dnešní Výšinu sv. Metoděje.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kunovice I"
  "Listina z 13. 6. 1297"
  "Uherské Hradiště - dějiny města"
  "Uherské Hradiště: královské město na řece Moravě"


 • události

  23. 5. 1258
  Udělení městského práva brněnského a darování městského majetku 15. 10. 1257
  Založení města 28. 4. 1247
  Zmínka o kapli Panny Marie, ležící na vrchu proti Kunovicím 11. 11. 1205
  Založení cisterciáckého kláštera na Velehradě


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 18. 07. 2017