Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Nejstarší doklad o existenci městské pečeti

Nejstarší doklad o existenci městské pečeti


 • 21. 9. 1312 


 • nej...

  město
  nejstarší pečeť


 • charakteristika

  Nejstarší dochovaná pečeť města Hradiště je na listině pro velehradský klášter z 21. září 1312, táž pečeť je pak ještě doložena na listinách z 19. května 1317 a z 24. června 1355.
  Pečetní obraz tvoří městská brána s lomeně zaklenutým vchodem bez vrat, s hladkým zdivem a se dvěma stínkami, nad nimiž se zvedá trojúhelníková vysoká střecha zakončená na vrcholu makovicí. Na každé straně brány přiléhá nižší věž z hladkého zdiva s obdélníkovým oknem v přízemí a v patře a s povysazeným cimbuřím o třech stínkách. Opis zní: + S.CIVIVM DE REDISH.


 • obrazy

  img0783.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  28. 6. 1481
  Polepšení městského znaku


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 23. 05. 2017

Nejstarší uherskohradišťská pečeť (MZA v Brně, E 7, sign. G12)