Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Výstava Slovácka 1937

Výstava Slovácka 1937


 • 20. 6. 1937 (20.6.-22.8.1937)


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Výstava Slovácka 1937 představila veřejnosti region Slovácko, zejména jeho historii, soudobý život, národopis i hospodářství.


 • účastníci

  Vyvrcholením výstavy byla návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše 22. 8. 1937, na jehož počest byl v Uherském Hradišti připraven národopisný festival s jízdou králů a s vystoupeními krojovaných skupin a slováckých krúžků.

 • zajímavosti

  Projekt výstaviště zpracoval Adolf Roštlapil, jeho hlavní část byla situována na rozlehlých plochách tehdejšího tržiště (dnes Náměstí Míru) a severozápadní části Smetanových sadů.

 • poznámka

  Myšlenka uspořádat v Uherském Hradišti výstavu, která by ukázala krásu a význam Slovácka, se zrodila již před 1. světovou válkou v roce 1914. Prostor výstaviště byl plánován v parku před tehdejším německým gymnáziem, využity měly být také nově vystavěná budova měšťanských škol a Slovácké muzeum sídlící v bývalé jezuitské koleji. Výstavní výbor objednal u Joži Uprky namalování plakátu, avšak uprostřed příprav se organizátoři dozvěděli, že obdobná výstava bude pořádána v témže roce také v Holešově. Zástupci přípravných výborů obou výstav se dohodli, že výstava v Uherském Hradišti se uskuteční až v roce 1915. Válečné události tomu však zabránily.
  V roce 1935 podal Muzejní a archeologický spolek Slováckého muzea městské radě v Uherském Hradišti návrh na uspořádání výstavy v roce 1937. Jedním z impulzů byl fakt, že v kraji postupně mizely lidové zvyky a tradice, stejně jako další projevy lidové kultury. V rámci výstavy byla uspořádána i celostátní výstava turistiky, lázeňství a rekreace pod heslem "Poznej svou vlast". Pořadatelem výstavy se stalo Národohospodářské družstvo Slovač, přípravu výstavy organizoval výstavní výbor a jeho jednotlivé odbory. Předsedou výstavního výboru byl starosta města Metoděj Garlík.


 • události

  13. 9. 2003
  1. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 22. 8. 1937
  Návštěva prezidenta republiky Edvarda Beneše


 • osoby

  Edvard Beneš
  Metoděj Garlík


 • stavby

  Slovácká búda
  Smetanovy sady 625


 • autor

  MaI, RaB


Aktualizováno: 28. 11. 2017