Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Obléhání města za česko-uherských válek

Obléhání města za česko-uherských válek


 • 1468 (1468-1474)


 • místo

  Uherskohradišťsko


 • charakteristika

  Město bylo několikrát obléháno vojsky Matyáše Korvína. Válka vypukla na jaře 1468 a Matyáš Korvín se prvně obrátil proti pozicím krále Jiřího na Moravě. Zvláštní pozornost věnoval Hradišti, které, ač katolické, setrvalo pevně při českém králi. S tím větší silou Matyáš udeřil koncem léta na město, které znamenalo velkou překážku ve spojení s Uhry, neboť leželo hluboko v uherském týlu. Proti městu byla vedena řada útoků až do roku 1474, poslední byl odražen 21. července. Matyáš poznal marnost svého počínání a od té doby až do definitivního uzavření míru 1479 se o město nepokusil, zůstalo tak ušetřeno dalších útoků.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 6. 1469
  Získání Starého Města za věrnost králi Jiřímu z Poděbrad 15. 5. 1467
  Oznámení o klatbě na krále Jiřího z Poděbrad a výzva k upuštění od spojenectví s ním


 • osoby

  Matyáš Korvín
  Jiří z Poděbrad


 • autor

  MaI


Aktualizováno: 17. 01. 2018