Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

První zmínka o Kunovicích

První zmínka o Kunovicích


 • 13. 1. 1196 


 • místo

  Kunovice

 • nej...

  Kunovice
  Nejstarší zmínka o Kunovicích


 • charakteristika

  Olomoucký kníže Břetislav listinou, datovanou v Kunovicích (In Cunovicz), daruje premonstrátskému klášteru v Hradisku u Olomouce ves Žerákovice.


 • poznámka

  Skutečnost, že listina byla sepsána v Kunovicích, dosvědčuje existenci jednoho z knížecích hradů na východní Moravě. Kunovický hrad se v 2. polovině 12. století stal nástupcem bývalého spytihněvského obvodu, který současně českým panovníkům pomáhal upevňovat území na hranicích s Uhrami v prostoru za řekou Moravou a Olšavou.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Kunovice I"


 • události

  23. 5. 1258
  Udělení městského práva brněnského a darování městského majetku 28. 4. 1247
  Zmínka o kapli Panny Marie, ležící na vrchu proti Kunovicím 1222
  Přeložení vybírání cla z Uherského Brodu do Kunovic


 • související odkazy

  CDB I., č. 354, s. 318-319. Listina knížete Břetislava z 13. 1. 1196.
  CDM I., č. 365, s. 342, listina z 13.1.1196.


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 10. 2017