Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Založení cisterciáckého kláštera na Velehradě

Založení cisterciáckého kláštera na Velehradě


 • 11. 11. 1205 


 • charakteristika

  Severozápadně od vesnice Veligrad proti toku říčky Salašky se usadilo 12 cisterciáckých mnichů včele s opatem Thicelinem z kláštera v Plasích u Plzně. Tím se stal velehradský klášter dceřiným plaského a zařadil se tak do větve odvozené od burgundského kláštera Morimond.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 6. 1297
  Rozhodnutí sporu mezi městem, velehradským klášterem a vsí Kunovice 15. 10. 1257
  Založení města 28. 4. 1247
  Zmínka o kapli Panny Marie, ležící na vrchu proti Kunovicím 27. 11. 1228
  Udělení velkého privilegia klášteru na Velehradě s výčtem zdejších lokalit (mj. Jarošov a Mařatice) 8/1220
  První zmínka o Mařaticích
  další události (2)...


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 10. 2017