Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Přijetí Statutu města Uherského Hradiště

Přijetí Statutu města Uherského Hradiště


 • 28. 11. 1968 (1971)


 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Pokusem o prohloubení významu města v době obrodného procesu se stalo přijetí Statutu města Uherského Hradiště. Statut přijalo plenární zasedání Městského národního výboru na zasedání 28. listopadu 1968 s platností od 1. ledna 1969. Statut mj. charakterizoval město jako samostatnou územní jednotku, která je součástí a sídlem okresu Uherské Hradiště. Článek 50 Statutu stanovil i znak a barvy města a udělování čestných občanství a jiných poct. Následná normalizace, konkrétně nové zákony č. 57/1971 Sb. a č. 146/1971 Sb., učinila Statut města bezpředmětným.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 12. 1928
  Zrušení městské statutu 1. 10. 1867
  Získání městského statutu


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 11. 2017