Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Volby do obecních zastupitelstev, zrušení národních výborů a vznik okresních úřadů

Volby do obecních zastupitelstev, zrušení národních výborů a vznik okresních úřadů


 • 24. 11. 1990 


 • místo

  Uherskohradišťsko


 • charakteristika

  Ústavním zákonem č. 294/1990 Sb. se základem místní samosprávy staly obce a volební období národních výborů bylo ukončeno dnem voleb do obecních zastupitelstev. K témuž datu došlo také k desintegraci města a volbě samostatných zastupitelstev v Kunovicích a ve Starém Městě.
  Současně byly zrušeny národní výbory všech stupňů, krajské národní výbory bez náhrady, okresní národní výbory byly nahrazeny okresními úřady.


 • poznámka

  Okresní úřad v Uherském Hradišti převzal agendu Okresního národního výboru Uherské Hradiště a působil do 31. prosince 2002.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 8. 1990
  Schválení osamostatnění Starého Města a Kunovic


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 11. 10. 2017