Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Obsazení města pruským vojskem

Obsazení města pruským vojskem


 • 4. 2. 1742 (do začátku dubna 1742)


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Do města vstoupil pruský granátnický prapor čítající 1 500 mužů se svým velitelem Polsterem (Grenadier-Bataillon Polster). Bylo to poprvé, kdy město a pevnost obsadil nepřítel. Prusové pobyli ve městě dva měsíce, mezi 6.–10. dubnem z města odtáhli. Městu však uložili válečnou kontribuci místo výpalného ve výši 40 000 zlatých, jezuité byli nuceni odevzdat 6 000 zlatých. Pruským rabováním město značně utrpělo a trvalo několik let, než se z pohromy vzpamatovalo.


 • zajímavosti

  Průběh pruské invaze a zejména škody, které městu a jeho obyvatelům způsobila, barvitě popsal Jan Křtitel Fridrich, pozdější purkmistr města, v Pamětním spisu z radniční báně do roku 1803: „…nepřítel prohledal všechny měšťany a pokladny, měšťanské dvory a odvedl při odchodu jako rukojmí tehdejšího královského rychtáře Jana Schwarze a primátora Leopolda Černýho s městskými koňmi a vozem… Vzal také 9 bronzových a 6 železných městu patřících děl, které však měšťanstvo, když je v Olomouci byl nucen zanechati, opět zpátky dostalo. Avšak to, co ještě potomstvo nejvíce tísnilo, bylo, že u magistrátu z Antlovské pozůstalosti z rodiny říšského hraběte Salma pocházející a u magistrátu deponovaný briliantový ženský náhrdelník si vzal…“
  Oběma zajatým měšťanům se podařilo u Kvasic uprchnout a vrátit se do města. Jan Jeroným Schwarz pak jako výraz poděkování za záchranu nechal postavit na Mariánském náměstí sloup se sochou sv. Floriána.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Jan Jeroným Schwarz


 • objekty

  Barokní sloup se sochou sv. Floriána
  barokní sloup: Sloup se sochou sv. Floriána


 • autor

  CoL, RaB


Aktualizováno: 28. 11. 2017