Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Uvedení jezuitského řádu

Uvedení jezuitského řádu


 • 23. 9. 1644 


 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Společný zájem hradišťského měšťanstva o posílení katolické víry ve městě i císaře o potlačení zbytků reformace na východní Moravě vedl k vyslovení souhlasu s definitivním uvedením jezuitů do Uherského Hradiště. První jezuitskou residencí se stal měšťanský dům čp. 157, který jezuité zakoupili od Jana Kurcbergra za 825 zlatých.


 • prameny, literatura


 • události

  3. 11. 1644
  Otevření jezuitského gymnázia v Uherském Hradišti


 • stavby

  Atrium
  Masarykovo náměstí 157


 • autor

  CoL