Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Dokončení opravy bývalého františkánského kláštera

Dokončení opravy bývalého františkánského kláštera


 • 9 / 1996 


 • ulice

  Velehradská

 • katastr

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Téměř přesně ke Dni otevřených dveří památek byla dokončena oprava budovy bývalého františkánského kláštera. Prostory byly upraveny pro potřeby Státního okresního archivu, který zde sídlí, sklepní prostory pak nově také jako depozitáře Slováckého muzea. Prostory bývalé kapitulní síně byly během rekonstrukce upraveny jako přednáškově a zasedací prostory i pro možné využití jako koncertní sál.


 • zajímavosti

  Opravy budovy okresního archivu začaly v roce 1986, pro trvalý nedostatek finančních prostředků však pokračovaly velmi pomalu. Ke zrychlení stavebních prací došlo až od roku 1992. Došlo zejména ke statickému zajištění budovy, který byla původně postavena na dubových pilotech. Během oprav zde proběhl rozsáhlý archeologický výzkum, při které byly odkryty základy původního středověkého kláštera a také velkomoravská vrstva.
  Státní okresní archivu, který v budově sídlí, zde fungoval i během probíhajících prací, část archiválií byla provizorně uložena v budově bývalé věznice.


 • prameny, literatura


 • události

  15. 9. 1997
  Předání ceny Dům roku 1996


 • stavby

  Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
  Františkánská, Velehradská třída 124


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 09. 10. 2017