Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vysvěcení kostela a posvěcení nového oltáře

Vysvěcení kostela a posvěcení nového oltáře


 • 27. 11. 1998 


 • ulice

  Masarykovo náměstí

 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  farní kostel


 • charakteristika

  Po opravě kostela po loňské povodni, kdy musel být farní kostel po většinu roku 1998 uzavřen, aby byla zajištěna statika, a proběhl zde také archeologický průzkum, vysvětil chrám olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kostel tak opět mohl začít sloužit místním věřícím. Posvěcen byl také nový mramorový oltář.


 • zajímavosti

  Při opravě kostela byly v boční kapli sv. Viktorie objeveny pod omítkou původní fresky ze 17. století. Tuto původní výmalbu poté restaurovali akademický malíř a restaurátor František Sysel z Kroměříže a brněnský akademický malíř Holoubek. Jsou zde vyobrazeny výjevy ze života sv. Viktorie, patronky města.


 • prameny, literatura


 • události

  16. 2. 1998
  Uzavření farního kostela z důvodu nutných oprav po povodni


 • stavby

  Farní kostel sv. Františka Xaverského
  Masarykovo náměstí


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 25. 10. 2017