Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Příchod uprchlíků z Haliče

Příchod uprchlíků z Haliče


 • 9 / 1914 (1914–1918)


 • katastr

  Uherské Hradiště, Mařatice

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Na začátku první světové války se město stalo útočištěm množství vystěhovalců – Rusínů. První přišli již v září 1914, zpočátku přicházeli i s dobytkem a hospodářským zařízením, později jen s nejnutnějším vybavením. Například 23. září byl v okolních obcích, zejména ve Starém Městě a Kunovicích, umístěn celý vlak těchto uprchlíků. Přímo ve městě byla 15. října umístěna skupina asi 600 polských Židů, kteří zde strávili pětidenní karanténu. Umístěni byli v Redutě a kasárnách. Během listopadu jejich počet velmi narostl (např. 9. listopadu dorazilo 800 polských Židů); po karanténě odcházeli do táborů v Čechách. V roce 1915 jejich přiliv ještě sílil, ve Fürstově sladovně bylo ubytováno 1500 lidí, v mařatické cihelně 3000 lidí, na staré poště 1700 lidí. Někteří byli ubytováni i v soukromých domech.


 • poznámka

  Městská kronika, s. 138–139: Váleční uprchlíci byli hrozně ubozí lidé. … Tu byla rodina bez otce anebo bez matky, tam zase rodiče ztratili děti anebo opačně děti ztratily rodiče. Přivezli jich k nám celé vlaky v dobytčích vozech, přemrzlé, vyhladovělé, sotva na nohou stáli. Obyčejně je doprovázeli vojáci Maďaři. Nevystupovali-li uprchlíci dosti rychle z vlaku, byli od vojáků biti, děti plakaly, jeden druhého hledal. Proto z nádraží byli hromadně jako dobytek hnáni do starých kasáren a redutního sálu. Tam bylo trochu mrvy na podlaze, na ni spávali. Někteří z nich neměli ani, čím by se přikryli. Zde přestáli vystěhovalci 5 až 6 dní, dosud to byla tak zvaná karanténa, a zase byl ohlášen nový transport. Jedni odešli, druzí noví přišli. Tak to chodilo stále a stále. Lidé léhali do téže rozmrvené slámy, znečištěné, mokré a smradlavé.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 10. 1917
  Návštěva moravského místodržitele barona Heinolda 12/1915
  Epidemie cholery a tyfu mezi uprchlíky z Haliče 7/1915
  Přeložení krakovského krajského soudu do Uherského Hradiště


 • školy

  Obecná a měšťanská škola (polská) Uherské Hradiště


 • stavby

  Jezuitská kolej
  Masarykovo náměstí 21 Galerie Slováckého muzea
  Otakarova 103 Reduta
  U Reduty 256 dům čp. 176
  Všehrdova 176


 • autor

  CoL


Aktualizováno: 03. 11. 2020