Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Slavnostní předání mostu přes Moravu

Slavnostní předání mostu přes Moravu


 • 29. 6. 2000 


 • místo

  Kunovský les


 • charakteristika

  V červnu byly dokončeny práce na mostu přes Moravu a které byly započaty roku 1998. Most je součástí obchvatu města, zatím však nemohl být uveden do provozu, protože nebyl postaven zbytek obchvatu. S pokračováním stavby obchvatu se počítalo roku 2001.


 • zajímavosti

  Most byl konstruován tak, aby vyhovoval plavbě na uvažovaném průplavu Morava-Odra-Labe.


 • prameny, literatura


 • události

  20. 11. 2001
  Slavnostní poklepání základního kamene části obchvatu ve Véskách 20. 10. 2000
  Slavnostní uvedení do provozu nové silnice 9. 12. 1998
  Zahájení stavby obchvatu


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 17. 01. 2018