Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Povodeň na řece Olšavě

Povodeň na řece Olšavě


 • 6. 9. 1910 


 • místo

  Kunovice


 • charakteristika

  I když se povodeň nedotkla přímo Uherského Hradiště, přesto se její obětí stali občané města. Po vydatných deštích 6. září zaplavila řeka Olšava Kunovice až do výšky 2 m. Ničivý účinek vod znásobila vratná povodňová vlna, která vznikla od náspu železniční trati Vlárské dráhy. Na pomoc zoufalým obyvatelům obce vyslal starosta Uherského Hradiště Josef Stancl místní sbor hasičů a členy Českého veslařského klubu. Velká voda pobořila v obci na 200 stavení, desítky dalších poškodila a nejhorší obětí bylo šest lidských životů. Při povodni zahynuli kunovičtí občané manželé Karasovi a stařeček Sochorec, život položili tři zachránci (člen veslařského klubu Jan Čauka se synem Janem, studentem gymnázia, a četnický závodčí Vilém Vejpustek).


 • poznámka

  Protože povodeň přišla až k večeru, záchranné práce tak probíhaly po celou noc. Pro dopravu lodí z hradišťského veslařského klubu byl před půlnocí vypraven zvláštní vlak.
  Celkové škody v Kunovicích byly odhadnuty na dva miliony korun, na 200 domů bylo pobořena a dalších asi 200 silně poškozeno. Na 1000 obyvatel se tak ocitlo bez přístřeší.
  Toutéž povodní byl silně zasažen také Uherský Brod.
  V Uherském Hradišti kvůli rozvodněné Olšavě došlo na čas k problémům se zásobováním potravinami, zejména mlékem.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 1913
  Návštěva ministra veřejných prací Otakara Trnky 26. 11. 1910
  Schůze k regulaci řeky Olšavy 18. 9. 1910
  Veřejná schůze požadující regulaci moravských řek


 • osoby

  Jan Čauka ml.
  Jan Čauka st.


 • autor

  RaB


Aktualizováno: 11. 05. 2020