Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Povodeň na řece Olšavě

Povodeň na řece Olšavě


 • 7 / 1919 


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  nemocnice a část města


 • charakteristika

  Po čtrnáctidenních deštích se v červenci rozvodnily řeky Dřevnice, Březnice a Olšava tak, že bylo zaplaveno celé Pomoraví od Tlumačova po Veselí n. Mor. Na Olšavě dovršilo zkázu protržení hráze luhačovické přehrady 9. července. V Podolí, Míkovicích a Kunovicích bylo strženo či poškozeno 50 stavení, negativní roli sehrál násep Vlárské dráhy, od něhož se odrazila vratná povodňová vlna. Povodní bylo postiženo také Uherské Hradiště, protože voda protrhla železniční trať, zaplavila nemocnici, „Úřednickou čtvrť“, sirotčinec a vojenské sanitní skladiště. Díky zásahu vojenské posádky se podařilo udržet hráz mezi Úřednickou čtvrtí a městem, jinak by byly škody daleko větší.


 • stavby

  Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
  J. E. Purkyně 365


 • autor

  RaB


Aktualizováno: 28. 11. 2017