Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Manifestační sjezd slováckého lidu

Manifestační sjezd slováckého lidu


 • 28. 5. 1918 


 • ulice

  Smetanovy sady

 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  Střelnice


 • charakteristika

  Proběhl manifestační sjezd slováckého lidu, kterého se zúčastnilo 20 000 osob. Zastoupeno bylo 76 obci z Uherskohradišťska, 27 obci z Kyjovska, 24 obcí z Hodonínska a 52 obci z Uherskobrodska. Přes policejní zásahy se podařilo přijet i zástupcům ze Slovenska a deputaci spolku Slovák z Vídně.


 • účastníci

  Se svými projevy vystoupili zástupci České státoprávní demokracie, sociální demokracie a poslanec Antonín Cyril Stojan.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Antonín Cyril Stojan


 • autor

  CoJ


Aktualizováno: 05. 01. 2019