Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Vydána statuta pro řemeslníky

Vydána statuta pro řemeslníky


 • 1352 


 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Byla vydána pravidla pro řemeslníky, která měla zaručovat kvalitu výrobků prodávaných ve městě na trzích. Vzorem byla řemeslnická statuta města Brna.


 • zajímavosti

  Nařízení se týkalo mlynářů, pekařů, tkalců a soukeníků, prodavačů sukna, krejčích, řezníků, koželuhů a ševců a také prodeje vína. Bylo zde stanoveno, že přísežní (představitelé města) mají každý rok ustanovit řezníkům, pekařům, tkalcům, soukeníkům a jiným řemeslníkům, kteří by toho potřebovali, čtyři mistry z jejich řemesla, kteří budou dohlížet na kvalitu práce a zachovávání povinností trhu. Zejména mistři řezníci, pekaři a krčmáři si měli k sobě přibrat ještě dva přísežné a spolu s nimi navštěvovat chlebové lavice, masné krámy a hostince a dohlížet zde na dodržování povinností prodeje. V případě, že zjistí porušení těchto pravidel, byli oprávněni uložit pokutu.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  24. 6. 1463
  Potvrzení privilegií králem Jiřím z Poděbrad 18. 4. 1421
  Udělení mílového práva 13. 10. 1373
  Založení cechu krejčích a kožešníků 23. 5. 1258
  Udělení městského práva brněnského a darování městského majetku


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 18. 07. 2017