Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Odhalení obnoveného památníku na hřbitově v Mařaticích

Odhalení obnoveného památníku na hřbitově v Mařaticích


 • 10 / 2018 


 • ulice

  1. máje

 • katastr

  Mařatice

 • místo

  městský hřbitov


 • charakteristika

  Na hřbitově v Mařaticích byl roku 2018 obnoven památník obětem světových válek, a to na místě původního legionářského památníku, který byl zničen nacisty roku 1939. Autorem nového památníku je akademický sochař Jindřich Martinák. Autorem prvního návrhu z roku 2014 byl Jindřich Martinák, dílo nakonec vytvořil jeho syn Tomáš.


 • zajímavosti

  Na obnovu (resp. znovuvytvoření) památníku získalo město dotaci 231 tis. Kč od Ministerstva obrany ČR (na zabezpečení péče o válečné hroby), samo potom přispělo 137 tis. Kč.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 11. 1936
  Zřízení samostatného hřbitova pro Mařatice 1925
  Koupě pozemků pro rozšíření hřbitova


 • stavby

  hřbitov Uherské Hradiště-Mařatice
  1. máje 817


 • objekty

  Připomínka vojenského hřbitova
  pomník: Památník obětem válek


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 01. 05. 2020