Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zřízení Okresní péče o mládež v Uherském Hradišti

Zřízení Okresní péče o mládež v Uherském Hradišti


 • 20. 8. 1921 


 • katastr

  Sady

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Pro soudní okres Uherské Hradiště schválila zemská správa politická nové stanovy 2. srpna 1921 a tím byl dosavadní Sirotčí spolek Uherské Hradiště změněn v Okresní péči o mládež v Uherském Hradišti. Její ustavující schůze se konala 14. září 1921 a byl na ní zvolen 35členný správní výbor v čele s předsedou, místopředsedou, jednatelem a pokladníkem. V obcích okresu byla vybudována síť důvěrníků okresní péče o mládež, vesměs z řad učitelů.


 • poznámka

  Již v průběhu roku 1921 bylo vytvořeno 6 odborů, jejich předsedové se po reorganizaci spolku stali členy správního výboru. Byly to: správní odbor sirotčince, ochrana matek a kojenců, odbor propagační a tiskový, odbor finanční a odbor pro mladistvé provinilce. Odbor umísťovací a dorostový měl na starosti umísťování dětí v pěstounských rodinách. Odbor ochrany matek a kojenců zřídil poradnu pro matky a kojence, která byla otevřena 8. května 1921 v budově sirotčince s působností pro Uherské Hradiště a Staré Město, k nimž byly později přibrány ještě Jarošov a Mařatice. Propagační odbor, mimo přednášek a zpráv v tisku, uspořádal několikadenní kurs pro sociální pracovníky a pečoval o vydávání výročních zpráv tiskem. Náplní finančního odboru bylo opatřování hmotných prostředků a kontrola hospodaření. Úkolem odboru pro mladistvé provinilce bylo podle výnosu ministerstva spravedlnosti z 30. června 1921 zřídit úřadovnu pro péči o mládež soudně stíhanou.


 • prameny, literatura


 • události

  2. 10. 1910
  Předána do užívání budova sirotčince 1. 12. 1907
  Zřízení tzv. sirotčí kolonie 26. 11. 1905
  Založení Sirotčího spolku


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 11. 05. 2020