Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Schůze k regulaci řeky Olšavy

Schůze k regulaci řeky Olšavy


 • 26. 11. 1910 


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  V Uherském Hradišti se sešla komise složená ze zástupců zemského výboru, zemského místodržitelství, ministerstva veřejných prací a obchodu, města Uherského Hradiště a obcí Mařatice, Sady a Kunovice, aby posoudili plán na regulaci řeky Olšavy vypracovaný zemským výborem. Bylo zde stanoveno, že Stará Olšava (též Olšávka nebo Morávka) bude přeložena na hranici katastru Uherského Hradiště a Kunovic a řečiště vlastní Olšavy bude svedeno od Kunovic přímo do Moravy u Kostelan. Dále usneseno, že staré řečiště Olšavy od městského parku k ústí do Moravy bude zasypáno, část řečiště od parku k tzv. Tausovým maštalím vytvoří "mařatické" rameno k odvádění povrchových vod z Mařatic.


 • poznámka

  Regulace řeky Olšavy a Olšávky umožnila městu zbavit se zápachu ze spašků (včetně pivovarských), a to zejména v létě, kdy koryto Olšavy vysychalo.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 1913
  Návštěva ministra veřejných prací Otakara Trnky 18. 9. 1910
  Veřejná schůze požadující regulaci moravských řek 6. 9. 1910
  Povodeň na řece Olšavě


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 11. 05. 2020