Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zavádění kanalizace ve městě

Zavádění kanalizace ve městě


 • 1913 


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Roku 1913 bylo přikročeno k soustavnějšímu zavádění kanalizace ve městě a k vybudování přečerpávací stanice. Práce na kanalizaci byly svěřeny Moravské betonářské společnosti v Brně. Bylo také rozhodnuto o zřízení vodovodu pro město. Práce na budování kanalizace a přípravy na vybudování vodovodu pokračovaly i v následujícím roce (např. odkanalizování Fürstovy sladovny, přípravné vrty pro vodovod na mařatických loukách), avšak práce na budování vodovodu přerušila 1. světová válka.


 • prameny, literatura


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 10. 11. 2020