Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zahájení stavby infekční vojenské nemocnice

Zahájení stavby infekční vojenské nemocnice


 • 11 / 1914 


 • ulice

  J. E. Purkyně

 • katastr

  Uherské Hradiště


 • charakteristika

  Začátkem listopadu 1914 se začaly stavět první dva pavilony nové infekční nemocnice za městem. Již 18. srpna schválilo městské zastupitelstvo zakoupení potřebných pozemků, a to z jubilejního fondu P. Antonína Cetkovského. Město tak reagovalo na potřebu zajistit péči o vojáky, kteří byli přiváženi z válečné fronty a v domnění, že město disponuje velkou nemocnicí, byli ve velkém množství dováženi vlaky od Starého Města nebo Kunovic. Pro toto množství však dosavadní městská nemocnice u sv. Alžběty s asi 40 lůžky nemohla stačit. Od roku 1915 tak byli ranění a nemocní vojáci umísťování do nové nemocnice, zatímco městská nemocnice u sv. Alžběty byla určena pro civilní obyvatelstvo.


 • zajímavosti

  Původně se uvažovalo, že by nemocnice mohla stát v trati Špitálky ve Starém Městě.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 10. 1917
  Návštěva moravského místodržitele barona Heinolda 12/1915
  Epidemie cholery a tyfu mezi uprchlíky z Haliče


 • osoby

  Antonín Cetkovský


 • stavby

  Uherskohradišťská nemocnice a. s., Uherské Hradiště
  J. E. Purkyně 365


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 10. 11. 2020