Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Zavedení válečného vázaného hospodářství

Zavedení válečného vázaného hospodářství


 • 11. 4. 1915 


 • charakteristika

  V důsledku vládního nařízení se mohly chléb a mouka nadále prodávat pouze na základě zvláštních poukázek, kterým se říkalo "chlebenky" a "moučenky". Potraviny se prodávaly během války v prodejně tzv. "městské aprovizace", která byla otevřena 4. května 1915 budově bývalých kasaren. Zde se prodávala mouka, rýže, fazole a sůl, a to vždy v úterý a v pátek dopoledne. Dobré zásobování potravinami ve městě se podařilo udržet i díky staroměstskému mlynáři Vratislavu Šildrovi.


 • zajímavosti

  Již koncem února téhož roku stát zabavil obyvatelstvu zásoby obilí, mouky, krupice a krup a ponechány jen omezené zásoby. V březnu byl potom proveden soupis životních potřeb.
  V létě 1915 byly potom vzhledem ke stále rostoucím cenám stanoveny maximální ceny základních potravin a v září omezena výroba piva na 90% dosavadního množství.


 • prameny, literatura


 • události

  30. 7. 1917
  Okresní hospodářská rada 16. 1. 1917
  Zřízen městský polévkový ústav 6/1916
  Rekvizice zvonů pro válečné účely 1. 5. 1916
  První zavedení letního času 2/1915
  Školství podřízeno válečným potřebám


 • stavby

  Jezuitská kolej
  Masarykovo náměstí 21


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 18. 01. 2021