Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Oslavy 85. narozenin císaře Františka Josefa I.

Oslavy 85. narozenin císaře Františka Josefa I.


 • 18. 8. 1915 


 • katastr

  Uherské Hradiště

 • místo

  centrum města


 • charakteristika

  Během celého dne probíhaly oslavy životního jubilea panovníka. Na slavnostním zasedání městského zastupitelstva byl schválen dar pro Zemskou komisi pro péči o vracející se vojíny, v devět hodin se konala slavnostní bohoslužba, od jedenácti do dvanácit potom koncert na náměstí. Odpoledne uspořádala městská rada a Červený kříž národní slavnost v městském parku, kde se jako zvláštnost prodávaly rohlíky a housky. Večer byl uspořádán lampionový průvod s hudbou z parku k radnici, kde z balkonu promluvil starosta Beneš.


 • zajímavosti

  K oslavě, která se konala téhož dne v Luhačovicích, jel z Uherského Hradiště zvláštní vlak.


 • prameny, literatura


 • autor

  CoM


Aktualizováno: 18. 01. 2021