Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jana Lucemburského

Jana Lucemburského
Aktualizováno: 09. 10. 2017

Nároží Dlouhé ulice a Jana Lucemburského na počátku 20. století. (SOkA UH, Sbírka foto)