Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Jana Lucemburského 230, dům čp. 230

dům čp. 230


 • ulice

  Jana Lucemburského 230

 • charakteristika

  jednopatrový obytný dům


 • území

  Uherské Hradiště

 • majitelé

  kolem 1900 P. František Perútka,
  kolem 1910 Marie Mošnovská,
  kolem 1921 Zdeněk, Olga a Josef Mošnovští,později Vladimír Zapletal,
  od 30. let 20. stol. Jindřiška a Karolína Krameriusovy,
  Okresní péče o mládež a Spolek na podporu chudých studujících na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti 1938,
  po válce Marie Rozkopalová a Anna Valíčková,

 • obyvatelé

  1900 profesor ve výslužbě P. František Perútka, penzionovaný četnický strážmistr Karl Gold,
  1910 nadučitel Fabián Kucián, zemský inženýr Leopold Veselý,
  1921 učitel Alois Cablík,
  1947 učitel hudby Bohuslav Knytl,disponent zeměděl. banky František Moroz,


 • vznik

  1892-1894


 • stavební vývoj

  Postaven mezi lety 1892-1894 stavitelem Josefem Schaniakem společně se sousedními domy čp. 228, 230, 232 a 233. Adaptován byl v roce 1937.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Alois Cablík
  František Perútka


 • autor

  CpJ


Aktualizováno: 02. 06. 2020