Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Předávání občanských průkazů žákům 1. ZDŠ v roce 1978. (SOkA UH, fond 1. ZŠ UH, školní kronika 1963-1978)