Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Shromáždění k poctě osvobození města, v první řadě zleva – Vincenc Gajdošík, vedoucí tajemník OV KSČ Uherské Hradiště, sovětský důstojník, Richard Gojš, předseda revizní komise OV KSČ Uherské Hradiště, Jaroslav Čtvrtníček,...