Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Karel Dýnka, varhaník, první nositel Ceny města.(SOkA UH, ONV UH)