Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

  Výročí připadající na tento týden  • 150 let* 29. 5. 1870

   Mořic Gross
   obchodník, umučen nacisty

  • 100 let* 29. 5. 1920

   Oldřich Baťa
   osoba odsouzená MLS v Uherském Hradišti k trestu smrti

  • 75 let* 29. 5. 1945

   Jaroslav Šuranský
   zemědělský technik, podnikový ředitel Zemědělského výrobního sdružení a Okresní...

  • 29. 5. 1472

   Osvobození města od daní
   Král Vladislav Jagellonský osvobodil město od všech daní s výjimkou generální zemské berně...

  • * 29. 5. 1882

   František Škrášek
   ruský a francouzský legionář - vojín

  • * 29. 5. 1894

   Jaroslav Pecha
   úředník, umučen nacisty

  • † 29. 5. 1919

   Josef Chuchel
   vojín 12. domobraneckého pěšího pluku, navrátilec z ruského zajetí, pohřben v Uherském...

  • * 29. 5. 1937

   Josef Kallus
   lékař všeobecného a rehabilitačního lékařství, ředitel nemocnice ve Veselí nad Moravou,...

  • † 29. 5. 1946

   Helmut Heinecke
   příslušník německé kriminální policie, osoba odsouzená MLS v Uherském Hradišti k trestu...

  • † 29. 5. 1946

   Meinhard Weikert
   osoba odsouzená MLS v Uherském Hradišti k trestu smrti
Otakar Machálek asi v roce 1947. (KBBB-M)