Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Metoděj Garlík, starosta města v letech 1931–1940 (SM UH, inv. č. 4904)