Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


JUDr. Bohuslav Papež, předseda Místního národního výboru v Uherském Hradišti v letech 1946–1948 (SM UH, rodinný archiv Bc. Roberta Janušky, inv. č. Qd 10328)