Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Stanislav Bartek, předseda Městského národního výboru Uherské Hradiště v letech1964-1970 (SOkA UH, ONV UH)