Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Ing. Ladislav Šupka při slavnostním odhalení sochařské realizace „Pocta Felixi Kadlinskému“ Otmara Olivy v Redutě. (SM UH, inv. č. Qd 506)