Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Karel Dvorský, předseda Místního národního výboru Uherské Hradiště v letech 1954-1960 (SOkA UH, MěstNV UH, inv. č. 526)