Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


JUDr. Jan Konečný, advokát a starosta města v letech 1903–1905 (SM UH, inv. č. 4900)