Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Ludvík Burián, pedagog, regionální historik protinacistického odboje. (SOkA UH, ONV UH)