Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště


Cvičení na stadionu při oslavě 50 let Sokola v Uherském Hradišti v roce 1922 – pohled k východu. (SOkA UH, Sokol UH, inv. č. 81)