Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Jaroslav Václav Staněk s rodinou. Rodina Staňků - sedící zprava Jaroslav, stojící zleva František, Zdeněk a Jan, asi 1946 (SM UH, rodinný archiv J. Staňka, inv. č. 37317)