Encyklopedie dějin města Uherské Hradiště

Encyklopedie města Uherské Hradiště

    Výročí připadající na tento týden


Shromáždění k poctě osvobození města, v první řadě zleva – Milan Zlantník, předseda ONV Uherské Hradiště, Vincenc Gajdošík, vedoucí tajemník OV KSČ Uherské Hradiště, sovětský důstojník, Richard Gojš, předseda revizní komise...